عکس گروهی ۱۲۴ خلبان زن از ۳۳ ایرلاین مختلف که در آشیانه هواپیمایی کانتاس در سیدنی استرالیا گردهم آمده اند.

به گزارش رتبه آنلاین از توریسم آنلاین، این زنان عضو انجمن بین المللی زنان هستند که در سال ۱۹۷۸ برای آموزش ، حمایت از زنانی که هدفشان خلبان شدن است تشکیل شد. از تعداد ۱۶۸ هزار و ۵۶۳ خلبان در جهان تنها ۸ هزار و ۶۰۸ نفر زن  هستند.