صبحانه ترکی در شهر وان، صفی از انواع پنیر، زیتون، ظرف های تخم مرغ نیمرو شده، انواع مربا،، سوسیس سرخ شده و فنجان‌های پیاپی چای سیاه است.
به گزارش رتبه آنلاین از جهان نیوز، صبحانه در شهر وان ترکیه چنان جدی است که خیابان پشتی بلوار اصلی این شهر به راسته صبحانه پزها مشهور شده است. صبحانه ترکی در شهر وان، صفی از انواع پنیر، زیتون، سبزیجات، ظرف‌های تخم مرغ نیمرو شده، انواع مربا، سوسیس سرخ شده و استکان‌های پیاپی چای سیاه است. در سال ۲۰۱۵ مردم وان توانستند رکورد صبحانه خوردن ۵۲ هزار و ۱۸۶ نفری را در کتاب گینس ثبت نمایند.