۲۳ دی امسال رخ داد، به دنبال تخریب ملکی متعلق به شهرداری تهران در منطقه ۱۸، مردی ۴۰ساله‌ براثر ریزش آوار جان باخت.

به گزارش رتبه آنلاین، دراین واقعه کهدرپی اعلام این خبر، بازپرس مرادی و تیم تحقیق وارد عمل شدند.در بررسی‌ها مشخص شد خانه قدیمی در طرح تعریض بزرگراه قرارداشته و مدتی قبل از سوی شهرداری خریداری شده است. اما پسر ۴۰ ساله این خانواده به خاطر تعلق خاطری که به خانه‌شان داشته؛ شب‌ها را در آنجا سپری می‌کرد. تا اینکه روز حادثه مأموران برای تخریب باقی مانده خانه وارد عمل شده و این مرد درخواب جان سپرد.
بدین ترتیب برای مشخص شدن مقصر این حادثه، به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران، کارشناس رسمی حوادث کار وارد عمل شد و پس از بررسی‌های صورت گرفته اعلام کرد به علت رعایت نکردن مقررات مربوط به کارگاه ساختمانی، سهل انگاری در تخریب املاکی که مربوط به احداث اتوبان بوده است، شهرداری منطقه ۱۸ در این حادثه ۹۰ درصد و متوفی به خاطر بی‌احتیاطی، ۱۰ درصد مقصر شناخته شده است.
بنابراین پس ازاعلام نظر کارشناسی و با دستور بازپرس مرادی، نماینده حقوقی منطقه ۱۸ برای تبیین اتهام طبق ماده ۶۸۸ آیین دادرسی کیفری به اتهام قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به دادسرا احضار شد.

منبع : خبرآنلاین