تیم شمشیربازی سابر ایران در رنکینگ جهانی ششم شد.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، فدراسیون جهانی شمشیربازی پس از پایان مسابقات بخش تیمی قهرمانی جهان، رنکینگ سابر تیمی را اعلام کرد و تیم ایران در رده ششم جهان قرار گرفت.

امتیازهای مسابقات جهانی مجارستان هم در رنکینگ محاسبه شد و ایران در رده ششم ایستاد.

تیم ایران در مسابقات قهرمانی جهان مجارستان ششم شد و ۶۰ امتیاز کسب کرده بود.

*رنکینگ تیمی به شرح زیر است:
۱-کره جنوبی ۴۲۴ امتیاز
۲- ایتالیا ۳۲۸ امتیاز
۳-مجارستان ۳۱۲ امتیاز
۴-آلمان ۲۶۸ امتیاز
۵-روسیه ۲۶۸ امتیاز
۶-ایران ۲۵۲ امتیاز

تیم ایران به دنبال کسب سهمیه المپیک در بخش تیمی است و در این صورت می تواند در بخش انفرادی هم سه نماینده داشته باشد.