وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات محصولات تراریخته شرط گذاشت.

به گزارش رتبه آنلاین، طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت به ۳۱ استان کشور و جنوب کرمان؛ هرگونه واردات محصولات تراریخته بدون اخذ مجوز از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ممنوع است.

متن این نامه به شرح زیر است:

واردات تراریخته

منبع : اقتصاد آنلاین