وحید جعفری در حاشیه قهرمانی تیم فوتسال زنان در آسیا در صفحه شهرونگ روزنامه شهروند کارتون بالا را منتشر کرد.