شستا جزو سودآورترین عرضه اولیه های بورس بوده است.

به گزارش رتبه آنلاین از تجارت نیوز، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون سهامداران شاهد عرضه اولیه کدام نمادهای بورسی بودند؟ این عرضه اولیه‌ها تاکنون چقدر بازدهی برای سهامداران داشتند؟

عرضه اولیه