فردی با دو تن سکه طلا دسنگیر شد.

مهدی عزیزی. خبرآنلاین