موسسه رتبه سنجی ” مودیز” رتبه اعتباری ونزوئلا را به “c” تنزل داد و اعلام کرد سرمایه گذاران در اوراق قرضه این کشور باید خود را آماده مواجهه با زیان های هنگفت کنند.

به گزارش رتبه آنلاین به نقل از بلومبرگ، موسسه مودیز اعلام کرد ونزوئلا و شرکت ملی نفت آن هم اکنون با بدهی ۱.۷ میلیارد دلاری مواجهند و امید کمی وجود دارد که با توجه به تحریمهای آمریکا، دولت این کشور بتواند به توافقی برای بازپرداخت بدهی های خود و موفقیت در ترغیب سرمایه گذاران به خرید اوراق بهادار جدید دست یابد.

به نظر می رسد تغییر در رویه های اخیر جنبه تشریفاتی داشته است و سرمایه گذاران منتظر تغییر دولت یا هرگونه پیشرفت دیگری که منجر به از سر گیری پرداخت ها شود هستند. جیم رویش- یکی از مسئولان ارشد اعتبارسنجی موسسه مودیز در گزارشی نوشت: زیان احتمالی سرمایه گذاران در اوراق قرضه ونزوئلا ۶۵ درصد خواهد بود. هیچ کشور دیگری در جهان در رتبه اعتباری ونزوئلا قرار ندارد.

رویش نوشت: با ناکامی در پرداخت بهره ها  و اصل مبلغ در زمان سررسید، تداوم فرسایش ظرفیت پرداختی ونزوئلا منجر به زیان‌های سنگین دارندگان اوراق قرضه شده است. شکاف بزرگ تامین مالی خارجی و تضعیف منابع مالی ما را به این نتیجه می رساند و پرداخت های بعدی بدهی ها هم به فراموشی سپرده خواهد شد.

منبع: ایسنا