درصد حاشیه سود خالص صنعت فولاد در سال ۱۳۹۴ با یک سقوط آزاد مواجه شده است.

به گزارش رتبه آنلاین داوران هشتمین جشنواره ملی بهره وری با ارزیابی عملکرد ۶۰ شرکت فولادی ایران در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ درصد حاشیه سود این شرکت ها و همچنین میانگین صنعت را محاسبه کرده اند.

این نسبت سود خالص شرکت را با فروش کل مقایسه می‌کند و نتیجه نهایی مدیریت را به نمایش می‌گذارد. زمانی که یک شرکت حاشیه سود بالایی دارد، نشان‌دهنده این است که در عرصه رقابت خود از نقاط قوت برجسته‌تری نسبت به سایرین برخوردار است. شرکت‌هایی که از حاشیه سود خالص بالاتری برخوردارند امنیت بیشتری در مواجهه با موقعیت‌های سخت دارند و شرکت‌ها با حاشیه سود پایین، در دوران افول بازار، وضعیت غیراقتصادی را پشت سر خواهند گذاشت.

درصد حاشیه سود خالص قولادی ها

در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ حاشیه سود خالص شرکت های فولادی ایران با یک عقبگرد مواجه شده است. درحالی که در سال ۱۳۸۹ این شاخص برای فولادی ها ۱۳٫۲ درصد بوده است در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ درصد افت کرده است.

در سال ۱۳۹۱ با رشد حاشیه سود این صنعت بخشی از افت سال قبل از آن جبران شده است دراین سال این نسبت به ۱۵٫۱ درصد افزایش یافته است که بالاترین درصد در شش سال مورد بررسی است.

اما در سال ۱۳۹۲ بازهم حاشیه سود فولادی ها افت کرده و به ۱۳٫۲ درصد رسیده است. هرچند در سال ۱۳۹۳ این شاخص با اندکی رشد به ۱۳٫۸ درصد رسیده است ولی در سال ۱۳۹۴ با یک سقوط  آزاد به ۳ درصد رسیده که کمترین نرخ در شش سال مورد ارزیابی است.

درصد تغییرات حاشیه سود فولادی ها

با محاسبه سال ۱۳۸۹ به عنوان سال پایه در سال ۱۳۹۰ شاهد تغییر ۷۵٫۹ درصدی این شاخص هستیم. در سال ۱۳۹۱ نیز حاشیه سود خالص صنعت فولاد با رشد ۱۱۴٫۱ درصدی همراه بوده است. این درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۰ رسیده است. در سال ۱۳۹۳ هم میزان تغییر این شاخص برروی ۱۰۴٫۷ درصد ایستاده است. کمترین میزان این تغییر مربوط به سال ۱۳۹۴ است که این شاخص تنها ۲۳ درصد تغییر کرده است.