سحر جعفری‌جوزانی و مادر آمریکاییش را در این عکس می‎بینید.