مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سال گذشته تعداد شاغلین به ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر رسید که نسبت به سال پیش از آن ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافته است.

به گزارش رتبه آنلاین بر اساس یافته های این مرکز که به تازگی منتشر شده است، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۲٫۱ درصد بوده که این شاخص نسبت به سال قبل ۰٫۳ درصد کاهش یافته است.
پارسال ۴۰٫۳ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن برابر ٠.٩ درصد افزایش یافته و در مقابل روند تغییرات نرخ بیکاری نشان می دهد این شاخص، نسبت به سال پیشتر از آن ۰٫۳ درصد کمتر شده است.
همچنین نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله نیز بیانگر آن است که ۲۵٫۳ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩۶ بیکار بوده‌اند که نسبت به سال قبل ۰٫۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران، نسبت اشتغال در سال ١٣٩۶ به ۳۵٫۵ درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩۵ افزایش یک درصدی داشته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که پارسال ۱۰٫۴ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند؛ این در حالیست که ۳۸٫۸ درصد از شاغلین ۱۵ساله و بیشتر ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩۶، بخش خدمات با ۵۰٫۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲ درصد و کشاورزی با ۱۷٫۶ درصد قرار دارند.