پوشش‌های گیاهی و جنگلی برای محیط زیست اهمیت زیادی دارند به همین دلیل است که هر ساله در مورد ضرورت حفاظت از این پوشش های حافظ سلامت و بقای انسان در دنیا صحبت می‌شود.

به گزارش رتبه آنلاین به نقل از سایت گلوبال فارست واچ، در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ میلادی ۴۹.۵۱ میلیون هکتار از پوشش‌های درختی در کشور روسیه از بین رفته است . این کشور از نظر  وسعت پوشش‌های گیاهی  از بین رفته در بازه پانزده ساله مورد مطالعه جایگاه اول را در دنیا دارد.

دومین کشور دنیا در این فهرست کشور برزیل است که در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ میلادی ۴۶.۳۷ میلیون هکتار از پوشش های درختی خود را از دست داد. سومین کشور این فهرست کانادا است و در پانزده  سال مورد مطالعه ۳۶.۰۱ میلیون هکتار از پوشش‌های درختی در این کشور از بین رفت ولی هنوز در زمره کشورهایی است که بالاترین پوشش گیاهی و فضای سبز را در دنیا دارد.

در این رده‌بندی کشورهای امریکا  ، اندونزی، کنگو، چین، مالزی ، آرژانتین و پاراگویه  جایگاه  چهارم تا دهم را دارند. در  فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶میلادی ، ۸.۲۱ میلیون هکتار از پوشش های گیاهی در کشور چین،۶.۸ میلیون هکتار از پوشش های درختی در مالزی و ۵.۳۷ میلیون هکتار از پوشش های درختی در آرژانتین  از بین رفت.

به گزارش این سازمان وسعت پوشش‌های درختی از بین رفته در کشور ژاپن برابر با ۵۶۴.۷۹ هزار هکتار، در آلمان برابر با ۵۶۰.۴۸ هزار هکتار، در ترکیه ۳۹۱.۲۷ هزار هکتار و در قزاقستان برابر با ۵۴.۸۸ هزار هکتار بوده است.

در این رده‌بندی ایران در جایگاه ۱۳۸ دنیا قرار گرفته است . حجم  پوشش‌های درختی از بین رفته در ایران در پانزده سال مورد مطالعه برابر با ۳.۵ هزار هکتار بود و ایران  وضعیتی شبیه کشورهای لبنان و سومالی و کومور داشت. البته باید به این نکته هم توجه کرد که در کشورهایی انتهایی این فهرست که اغلب در مناطق بیابانی دنیا واقع شده‌اند ، پوشش‌های گیاهی و درختی بسیار کم است و محافظت از این پوشش‌ها اهمیت بیشتری دارد.

این مطالعه روی ۲۰۲ کشور دنیا انجام شد و در انتهای این فهرست نیجر قرار دارد که ۱ هکتار از پوشش‌های درختی خود را از دست داده است. کشورهای اریتره، سی چلس و اردن از دیگر کشورهای انتهایی این فهرست هستند.

کشورهایی که در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ بیشترین پوشش درختی خود را از دست داده اند
رتبه نام کشور پوشش گیاهی از دست رفته
۱ روسیه ۴۹.۵۱ میلیون هکتار
۲ برزیل ۴۶.۳۷ میلیون هکتار
۳ کانادا ۳۶.۰۱ میلیون هکتار
۴ امریکا ۳۳.۷۵ میلیون هکتار
۵ اندونزی ۲۳.۰۹ میلیون هکتار
۶ کنگو ۱۰.۵۲ میلیون هکتار
۷ چین ۸.۲۱ میلیون هکتار
۸ مالزی ۶.۸ میلیون هکتار
۹ آرژانتین ۵.۳۷ میلیون هکتار
۱۰ پاراگویه ۵.۱ میلیون هکتار
۱۱ بولیوی ۴.۰۷ میلیون هکتار
۱۲ استرالیا ۳.۹۶ میلیون هکتار
۱۳ سوید ۳.۵۴ میلیون هکتار
۱۴ کلمبیا ۳.۲۹ میلیون هکتار
۱۵ مکزیک ۳.۱ میلیون هکتار