به گزارش رتبه آنلاین، حراج تهران ده دوره برگزار شده است و در هر دوره آثار هنرمندان متفاوتی را به فروش رسانده است. “اقتصاد هنر آنلاین” رکورد بیشترین حضور در حراجی تهران را از میان هنرمندان با سابقه تا متولد ۱۳۲۰ بررسی و اینفو گرافیک آن پیش روی شماست.

 

رکوردداران بیشترین حضور در حراجی تهران

رکوردداران بیشترین حضور در حراجی تهران

رکوردداران بیشترین حضور در حراجی تهران