فرشید شکرخدایی|واقعیت این است که مواردی که در دنیای روش مند حسابداران و حسابرسان در آمریکا باب شده است مانند کنترل داخلی یا حسابرسی داخلی ، در دنیای واقعی رقابت غول های حسابرسی مانند ارنست اند یانگ و دیلویت با غول های دنیای مدیریت مانند مکنزی و بوستون گروپ است.

به واسطه شغلم هر دو دنیای مدیریتی ها و مالی چی ها را کمی سیر کرده ام ‌‌صادقانه بگویم، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی راه حل های کودکانه و سخیفی برای مفاهیمی عمیقی مانند اثربخشی و کارایی فرآیندها و یا رهبری اثربخش هستند که حتی در راهنماهای اصلی مصوب انجمن حسابرسلن داخلی آمریکا هم کودکانه به نظر می آیند
کل مفاهیم ارایه شده در این چارچوب ها اطلاعات نسخه سی سال گذشته مدیریتی ها هستند
حسابرسی داخلی ورژن سخیف همان ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی مانندایزو ۹۰۰۱ است که انکلیسی آن یکی است( internal audit) ولی فارسی اش را متفاوت نوشتیم تا حسابداران و حسابرسان کاسبی کنند
بنده هم عضو انجمن حسابرسی داخلی هستم هم جزو اولین ممیزین سیستم های مدیریتی در ایران ، صادقانه عرض کنم کل مفاهیم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی کاسبی مالی چی ها در دنیای مدیریت است
و بسیار ناشیانه و غیر حرفه ای هم انجام می‌شود ! کاملن بی ارزش است که از حسابداران بخواهید نقشه فرآیندهای سازمان را تحلیل کنند؟ ! در دنیای واقعی دانش مشاوره مدیریتی که مثلن در دیلویت به عنوان یک شرکت حسابرسی ارایه می شود با دانش مدیریتی یک شرکت مشاوره مدیریت ایرانی تفاوت محسوسی ندارد و البته قیمت آن میلیونها بار بیشتر است
رقابت حسابرسان و مشاوران مدیریت به قدمت تاریخ علم مدیریت است !
تنها نقطه قوت حسابداران ارایه مستندات و روش ها و الزامی کردن ها در بورس های دنیا و توسعه کاسبی خود به قیمت بالا و روش مند است !
به گزارشات کنترل داخلی یا حسابرسی داخلی شرکت های خارجی و داخلی نگاه کنید ، بی هدف ، تکراری و بسیار گران قیمت !
به دنیای حسابداران کاسب و خسته خوش آمدید !
حسابدارانی که برای زنده بودن کسب و کارشان ترسیم فرآیند را می آموزند ولی خیلی دیر!