ناصر رمضانی*|چندی پیش، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با اشاره به ضرورت حمایت از کالای ایرانی،گفت: تحقق شعار امسال در کنار تدابیر دولت از بخش های غیردولتی،مستلزم سرمایه گذاری ارزان و آسان مردمی است تا در سایه این امر،کالاهای داخلی از حیث کمی و کیفی با افزایش هر چه بیشتری همراه شود.

وی در ادامه می گوید: برای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی،ن یازمند سرمایه گذاری ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی هستیم، این در شرایطی است که منابع دولتی تنها ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است، بنابراین انتظار می رود تمامی آحاد مردم در عرصه های مختلف اقتصادی حضور جدی و تاثیرگذاری داشته باشند.

فرشید شکرخدایی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی نیز با اشاره به لزوم نقش آفرینی بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری، اظهار کرد: جذب سرمایه در کشور در در بنگاه های اقتصادی دولتی متمرکز شده و بخش خصوصی در صدد است تا با همکاری اتاق بازرگانی ایران ،سرمایه گذاری های لازم را برای بنگاه های کوچک و متوسط جذب کند.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بنگاه های کوچک و متوسط نداشتن اطلاعات دقیق از ظرفیت ها و پتانسیل تولید خود و عرضه آن برای ارائه به نظام های بین المللی است که با بهتر شدن این وضعیت، انگیزه برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر خواهد شد.

شکر خدایی با بیان اینکه برگزاری همایش و سمینارهای آموزشی برای جذب سرمایه گذاری ضروری است، بیان کرد: تمرین و آماده سازی بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق دادن آموزش های لازم برای حضور در بازارهای بین المللی در دستور کار قرار گرفته تا جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت گیرد.

با واکاوی اظهار سخنگوی دولت، به روشنی می توان به این واقعیت اشراف پیدا کرد که دولت تنها توان تامین نیمی از سرمایه گذاری ها در راستای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی را دارا است و مابقی آن باید از محل سرمایه گذاری غیر دولتی، تامین  شود.

با چنین اوصافی، انتظار می رود به موازات سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان اولویتی ویژه مد نظر قرار گیرد.

* باشگاه خبرنگاران جوان