بر اساس آمار منتشر شده توسط اتجادیه اروپا  کشور بالاترین سن ازدواج در بین کشورهای اروپایی را اتریش به خود اختصاص داده است.

به گزارش رتبه آنلاین از مرکز اطلاع رسانی رتبه ۳، این آمار بر اساس اولین ازدواج است یعنی میانگین سن دختران و پسران اروپایی در اولین ازدواجشان چند سال است.

میانگین سن ازدواج مردان در اتریش ۳۷٫۶ سال  و برای زنان ۳۴٫۲ است.

آمارها نشان می دهد که بیشتر کشورهایی اروپایی در سنین آخر جوانی و میانسالگی ازدواج می کنند. 

 

متوسط سن اولین ازدواج در بین مردان (پسران)  اروپا

منطقه و کشور سال ۲۰۰۶ آخرین آمار سال
اتحادیه اروپا (۲۸ کشور) :
منطقه یورو (۱۹ کشور) ۳۱٫۸ :
منطقه یورو (۱۸ کشور) ۳۱٫۹ : ۲۰۱۶
بلژیک ۳۰٫۹ ۳۱٫۷ ۲۰۱۰
بلغارستان ۲۹٫۲ ۳۰٫۵ ۲۰۱۶
جمهوری چک ۲۹٫۷ ۳۱٫۷ ۲۰۱۶
دانمارک ۳۳٫۴ ۳۴٫۷ ۲۰۱۶
آلمان ۳۱٫۹ ۳۳٫۶ ۲۰۱۵
استونی ۲۹٫۳ ۳۲٫۲ ۲۰۱۶
ایرلند ۳۲٫۵ ۳۳٫۸ ۲۰۱۵
یونان ۳۲٫۲ ۳۳٫۲ ۲۰۱۶
اسپانیا ۳۱٫۸ ۳۵٫۱ ۲۰۱۶
فرانسه ۳۲ ۳۴٫۴ ۲۰۱۵
کرواسی ۲۹٫۵ ۳۰٫۸ ۲۰۱۶
ایتالیا ۳۲٫۵ ۳۴٫۷ ۲۰۱۶
قبرس ۳۰٫۴ ۳۰٫۴ ۲۰۰۶
لتونی ۲۸٫۳ ۳۱٫۱ ۲۰۱۶
لیتوانی ۲۷٫۴ ۳۰٫۳ ۲۰۱۶
لوکزامبورگ ۳۱٫۸ ۳۳٫۸ ۲۰۱۶
مجارستان ۲۹٫۸ ۳۲٫۱ ۲۰۱۶
مالت ۳۰٫۴ ۳۱٫۶ ۲۰۱۱
هلند ۳۲ ۳۳٫۶ ۲۰۱۶
اتریش ۳۱٫۸ ۳۷٫۶ ۲۰۱۶
لهستان ۲۷٫۹ ۲۹٫۵ ۲۰۱۶
کشور پرتغال ۲۸٫۵ ۳۲٫۲ ۲۰۱۶
رومانی ۲۸٫۸ ۳۰٫۴ ۲۰۱۶
اسلوونی ۳۱٫۱ ۳۲٫۶ ۲۰۱۶
اسلواکی ۲۹٫۲ ۳۱٫۱ ۲۰۱۶
فنلاند ۳۱٫۸ ۳۳٫۷ ۲۰۱۶
سوئد ۳۴٫۴ ۳۶٫۵ ۲۰۱۶
انگلستان : ۳۳٫۴ ۲۰۱۵
ایسلند ۳۴٫۲ ۳۴٫۴ ۲۰۱۱
لیختن اشتاین : ۳۳٫۵ ۲۰۱۲
نروژ ۳۳٫۱ ۳۴٫۷ ۲۰۱۶
سوئیس ۳۱٫۶ ۳۲٫۷ ۲۰۱۶
مونته نگرو ۳۰٫۷ ۳۲٫۱ ۲۰۱۶
مقدونیه ۲۷٫۸ ۲۹٫۲ ۲۰۱۶
آلبانی : : ۲۰۱۶
صربستان ۲۹٫۸ ۳۱٫۳ ۲۰۱۶
ترکیه ۲۶٫۹ ۲۷٫۷ ۲۰۱۶
بلاروس ۲۶٫۲ ۲۷٫۵ ۲۰۱۶
کوزوو : ۳۲٫۴ ۲۰۱۶
سان مارینو : ۳۲٫۲ ۲۰۱۲
اوکراین ۲۶٫۵ ۲۷٫۴ ۲۰۱۵
ارمنستان ۲۹٫۹ ۳۰٫۸ ۲۰۱۵
آذربایجان ۲۹٫۱ ۲۹ ۲۰۱۴
گرجستان ۳۱ ۳۲٫۳ ۲۰۱۶

میانگین سن اولین ازدواج در بین زنان (دختران) اروپا :

منطقه و کشور ۲۰۰۶ آخرین اطلاعات سال
اتحادیه اروپا (۲۸ کشور) :
منطقه یورو (۱۹ کشور) ۲۹٫۲
منطقه یورو (۱۸ کشور) ۲۹٫۲
بلژیک ۲۸٫۴ ۲۹٫۴ ۲۰۱۰
بلغارستان ۲۵٫۷ ۲۷٫۱ ۲۰۱۶
جمهوری چک ۲۶٫۸ ۲۹ ۲۰۱۶
دانمارک ۳۰٫۹ ۳۲٫۲ ۲۰۱۶
آلمان ۲۹٫۱ ۳۰٫۹ ۲۰۱۵
استونی ۲۶٫۶ ۲۹٫۷ ۲۰۱۶
ایرلند ۳۰٫۷ ۳۲ ۲۰۱۵
یونان ۲۸٫۶ ۳۰٫۱ ۲۰۱۶
اسپانیا ۲۹٫۶ ۳۳ ۲۰۱۶
فرانسه ۲۹٫۸ ۳۲٫۲ ۲۰۱۵
فرانسه (شهری) ۲۹٫۸ ۳۰٫۸ ۲۰۱۱
کرواسی ۲۶٫۳ ۲۸ ۲۰۱۶
ایتالیا ۲۹٫۳ ۳۱٫۹ ۲۰۱۶
قبرس ۲۷٫۷ ۲۷٫۷ ۲۰۰۶
لتونی ۲۶٫۱ ۲۸٫۸ ۲۰۱۶
لیتوانی ۲۵٫۱ ۲۷٫۹ ۲۰۱۶
لوکزامبورگ ۲۹٫۴ ۳۱٫۶ ۲۰۱۶
مجارستان ۲۷ ۲۹٫۲ ۲۰۱۶
مالت ۲۷٫۸ ۲۹٫۲ ۲۰۱۱
هلند ۲۹٫۴ ۳۱٫۱ ۲۰۱۶
اتریش ۲۹٫۱ ۳۴٫۲ ۲۰۱۶
لهستان ۲۵٫۵ ۲۷٫۱ ۲۰۱۶
کشور پرتغال ۲۶٫۴ ۳۰٫۴ ۲۰۱۶
رومانی ۲۵٫۲ ۲۷ ۲۰۱۶
اسلوونی ۲۸٫۴ ۳۰٫۳ ۲۰۱۶
اسلواکی ۲۶٫۳ ۲۸٫۳ ۲۰۱۶
فنلاند ۲۹٫۵ ۳۱٫۳ ۲۰۱۶
سوئد ۳۱٫۵ ۳۳٫۸ ۲۰۱۶
انگلستان : ۳۱٫۵ ۲۰۱۵
ایسلند ۳۱٫۸ ۳۲٫۴ ۲۰۱۱
لیختن اشتاین : ۳۱٫۵ ۲۰۱۲
نروژ ۳۰٫۴ ۳۱٫۹ ۲۰۱۶
سوئیس ۲۹٫۱ ۳۰٫۴ ۲۰۱۶
مونته نگرو ۲۶٫۳ ۲۸ ۲۰۱۶
مقدونیه : ۲۶٫۳ ۲۰۱۶
آلبانی : :
صربستان ۲۶٫۳ ۲۸٫۱ ۲۰۱۶
ترکیه ۲۳٫۵ ۲۴٫۷ ۲۰۱۶
بلاروس ۲۳٫۹ ۲۴٫۹ ۲۰۱۶
کوزوو : ۲۹ ۲۰۱۶
سان مارینو : ۳۰٫۱ ۲۰۱۲
اوکراین ۲۳٫۵ ۲۴٫۴ ۲۰۱۵
ارمنستان ۲۵٫۴ ۲۶٫۸ ۲۰۱۵
آذربایجان ۲۴٫۵ ۲۴٫۴ ۲۰۱۴
گرجستان ۲۶٫۳ ۲۸٫۴ ۲۰۱۶