رتبه تاسف‌بار ایران در دوربرد ضایعات کشاورزی؛ یک!
سالی‌ ۸ میلیارد دلار میوه و سبزی را کود می‌کنیم!!
منبع:اقتصاد برتر