رتبه بندی کشورها بر اساس یارانه سوخت فسیلی در سال ۲۰۱۶

🔘 ایران سالیانه ۳۰ میلیارد دلار یارانه سوخت می دهد

🔘ما یکی از بزرگترین هدر دهندگان انرژی در دنیا هستیم