🌍 رتبه بندی کشورها بر اساس قیمت سیگار در سال ۲۰۱۶

◀ ایران از این منظر از ارزان ترین کشورها بوده و در رتبه ۱۶۷ جهانی قرار دارد