در طول جنگ سرد، افسران CIA برای برقراری ارتباط با یکدیگر و رساندن پیام از شیوه‌های مختلفی برای بستن بند کفش استفاده می‌کردند