رییس اتاق صنایع، معادن و بازرگانى تهران با اشاره به راه‌اندازى خانه تشکل و سفر به کرمانشاه اظهار کرد: بنابر تعهدى که داشتیم نزدیک به ۲۰ کلاس در کرمانشاه ساختیم.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، مسعود خوانسارى با اشاره به بیانات رییس جمهور در هفته گذشته مبنى بر این که دولت تاجر و بنگاه دار خوبی نیست تصریح کرد: با تاکید ریس جمهور انتظار این است، آن دسته از کارهایی که دست دولت است، موانع را بردارد و تسهیلاتى ایجاد کند تا بخش خصوصی فعالیت بهتری داشته باشد.

وى ادامه داد: از سال ۵۵ تاکنون تولید خالص کشور دوبرابر شده اما توسعه بخش خصوصی تقریبا ثابت مانده است همچنین براى صادرات خدمات فنی مهندسی در سال رقم های ۱۰ الى۱۵ میلیارد دلار لازم است  اما در حال حاضر ۶ میلیارد دلار در اختیار داریم.

خوانسارى درباره نوسانات اخیر ارز خاطرنشان کرد: کاش از تجربه سالهای گذشته استفاده میکردیم تا شاهد این نوسانات نباشیم.

وى اضافه کرد: سه نوع ارز شرکتی، اسکناس و حواله در بازار وجود دارد که قیمت ارز حواله بیشتر از بقیه است و این موضوع جاى نگرانى دارد زیرا نشان دهنده خروج سرمایه از کشور است.

خوانسارى در پایان از بانک مرکزی و دولت خواستار تثبیت نرخ ارز شد.