تسنیم به نقل از رئیس اتاق اصناف نوشت: در مجموع بیش از ۳ میلیون بنگاه صنفی داریم که در مقایسه با آمار جهانی خیلی زیاد است برای این که طبق نرم جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی هست اما در ایران به ازای ۷ تا ۸ خانواده یک بنگاه وجود دارد.

به ازای هر ۷ خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی داریم

به گزارش رتبه آنلاین از خبرآنلاین، رئیس اتاق اصناف گفت: در مجموع بیش از ۳ میلیون بنگاه صنفی داریم که در مقایسه با آمار جهانی خیلی زیاد است برای این که طبق نرم جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی هست اما در ایران به ازای ۷ تا ۸ خانواده یک بنگاه وجود دارد.
خبرگزاری

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام ایتکه حدود ۷۵۰ هزار بنگاه صنفی بدون مجوز داریم که برای ساماندهی آن‌ها نیاز به عزم و اراده ملی است، افزود: ما در مجموع ۲ میلیون ۴۰۰ هزار بنگاه صنفی دارای مجوز داریم.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به آغاز ساماندهی اصناف از سال ۷۲ گفت: مشکلاتی همیشه بر سر راه ساماندهی و سازماندهی اصناف بود و در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به این کار شد که، چون تصویب قانون در شش ماه آخر دولت وقت انجام گرفت در مقام اجرا کاری نشد و می‌توان گفت: اراده‌ای خیلی قوی هم برای اجرای آن نبوده است.

فاضلی گفت: اتاق اصناف در بحث آمار و شناسایی بنگاه‌های فاقد مجوز به دولت کمک می‌کند.

رئیس اتاق اصناف افزود: به شرط فراهم شدن تسهیلات حمایتی و اصلاح قانون اصناف در جهت حمایت از بنگاه‌ها و پایین آمدن نرخ تسهیلات بانکی می‌توان با اراده ملی و مشارکت دولت، مجلس، نهاده‌های مختلف و حتی نیروی انتظامی طی یکسال همه بنگاه‌های فاقد مجوز را سازماندهی یا ساماندهی کرد.

فاضلی گفت: اصلاح قانون نظام صنفی نهایی شده و بعد از نظر خواهی از استان‌ها به مجلس ارائه می‌شود که امید داریم مجلس و کمیسیون مربوطه وقت بیشتری برای بررسی و تصویب آن لحاظ کند.

رئیس اتاق اصناف افزود: در این اصلاحیه، بحث حذف قوانین متعارض هم دیده شده که موارد متعارض مشخص شده است که اصلاح آن بر عهده مجلس و نمایندگان محترم است.

فاضلی همچنین گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط که حدود ۳ میلیون بنگاه می‌شود ۶ میلیون ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است که خیلی مهم است و باید مد نظر قرار بگیرد.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به ضربه سنگین قانون مالیات بر ارزش افزوده به بنگاه‌های کوچک و متوسط طی ۵ اجرای آزمایشی آن گفت: مشکلات اقتصاد ما و اینکه آسیب پذیر است برمی گردد به مشارکت نکردن مردم در اقتصاد، اقتصاد باید مردمی باشد و به مردم برگردد.