هیات منصفه مطبوعات در پی شکایت صدا و سیما از برای دومین بار اتهام وارد شده به این رسانه را رد و را تبرئه کرد.
به گزارش رتبه آنلاین، ماجرای شکایت صدا و سیما از خبرآنلاین به خبری بازمی گردد که در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۴ با عنوان «دستور اکید مدیران صدا و سیما به تهیه کنندگان: هیچکس درباره صلح امام حسن چیزی نگوید» (اینجا) در خبرآنلاین منتشر شده بود.

در پی انتشار این خبر مسئولان صداوسیما شکایتی را در دادگاه طرح کردند. در پی آن شکایت هیات منصفه دادگاه مطبوعات خبرآنلاین را تبرئه کرد. (اینجا) اما بعد از تبرئه شدن خبرآنلاین از سوی هیات منصفه مطبوعات، صدا و سیما درخواست تجدید نظر به حکم صادر شده را مطرح کرد.، هیات منصفه مطبوعات برای بررسی درخواست تجدید نظر صدا و سیما در تاریخ یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶ باز هم تشکیل جلسه داد و در جلسه بیستم اسفندماه باز هم خبرآنلاین از اتهام نشر اکاذیب؛تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر ،تبرئه شد. (اینجا)

بخشی از خبری که در تاریخ دوازدهم تیرماه ۱۳۹۴ منتشر شد و شکایت مسئولان صداوسیما را به همراه داشت به این شرح است: «…طبق آخرین اخبار، مدیران صدا و سیما به تهیه کنندگان برنامه های مذهبی رادیو و تلویزیون و نیز بخش های خبری دستور اکید داده اند که درباره صلح امام حسن مجتبی برنامه سازی نکنند. در روزهای اخیر برخی از حامیان تیم مذاکره کننده هسته ای توافق جامع هسته ای را به صلح مدبرانه امام حسن مجتبی تشبیه کرده بودندبا توجه به نزدیک شدن به حصول توافق هسته ای در وین صدا و سیما جهت گیری هایی بر خلاف نظر مذاکره کنندگان اتخاذ کرده اند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه ، این اتفاقات در حالی می افتد که در دوره پیشین مذاکرات هیچ رسانه ای حق بررسی مذاکرات و یا بازنشر مطالبی که رسانه های خارجی نداشت و این ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی بود. لازم به ذکر است که معاون رسانه ای سعید جلیلی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی پیمان جبلی بود که هم اکنون معاون خبر صدا و سیما است.”

منبع : خبرآنلاین