درب هوشمند قوطی شیر که تازگی یا فاسد بودن شیر را تشخیص و نمایش می‌دهد.

مجمع فعالان اقتصادی