در دور قبلی تحریم‌ها برعلیه ایران که اتحادیه اروپا هم با آمریکا همراه بود، صنعت بیمه چندین تجربه مفید داشت که از جمله آنها می توان به تشکیل صندوق ویژه تحریم با یک میلیاد دلار سرمایه گذاری دولت اشاره داشت که مازاد بازار بیمه جذب این صندوق شده و خسارت رخ داده ازاین صندوق تامین می شد.

سید رسول تاجدار مدیر عامل شرکت بیمه البرز با بیان این مطلب گفته است که طلب شش میلیون و دویست هزار یورویی شرکت متبوع خود بابت خسارت سیکل ترکیبی کرمان که مربوط به ۵ سال قبل بوده را از شرکت بیمه اتکایی اسکور فرانسه اخذ کرده است.

او اذعان داشته است که شرکت بیمه البرز در شرایط فعلی هیچ طلبی ارزی ندارد که برای گرفتن آن با مشکل نقل و انتقال ارز مواجه  باشد.

وی افزود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت بیمه ایران هیچ مبادله بیمه ای با آمریکا نداشته، بنابراین بعد از خروج ترامپ از برجام، خود آمریکا هیچ تهدیدی برای صنعت بیمه کشور محسوب نمی‌شود.

تاجدار با اشاره به حضور اتحادیه اروپا در برجام و تاثیر آن بر صنعت بیمه اتکایی کشور، شرکت‌های بیمه‌ای اروپایی را به دو دسته تقسیم بندی کرد و گفت که دسته نخست شرکت‌هایی هستند که سهامدار عمده آن‌ها شرکتهایی آمریکایی هستند که این دسته از شرکت‌ها در ادامه همکاری با ایران، به طور قطع دچار محدودیت خواهند داشت.

وی درعین حال، تصریح کرد که دسته دوم شرکت‌های بیمه‌ای، شرکتهایی بوده که سهامدار آنها اروپایی هستند مانند مثل “مونیخ ری” و “اسکور فرانسه” که این دسته از شرکت‌ها در ادامه همکاری با ایران مشکل خاصی نخواهند داشت.

او به ۹۰ اقتصادی گفت که در دور قبلی تحریم ها برعلیه ایران که اتحادیه اروپا هم با آمریکا همراه بود، صنعت بیمه چندین تجربه مفید داشت که از جمله آنها می توان به تشکیل صندوق ویژه تحریم با یک میلیاد دلار سرمایه گذاری دولت اشاره داشت که مازاد بازار بیمه جذب این صندوق  شده و خسارت رخ داده ازاین صندوق تامین  می شد.

وی تشکیل صندوق ظرفیت مازاد با هدف پوشش و توزیع ریسک های شرکت های بیمه ای را از دیگر تجربیات مفید صنعت بیمه در دوران تحریم قبلی دانست.

تاجدار، تجربه مفید دیگر صنعت بیمه در دوران تحریم‌های قبلی را کشف بازارهای جدید و نوظهور آسیایی مثل کره جنوبی، لبنان و هند در بخش اتکایی دانست و نتیجه گیری کرد که صنعت بیمه با مجموع این شرایط و خروج اروپا از برجام هم مشکل خاصی نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به عملکرد شرکت بیمه البرز در سال ۹۶ اشاره کرد و سود خالص هر سهم این شرکت در سال ۹۶  به ازای هرسهم را ۱۴۵ ریال برشمرد و برآورد کرد که سود خالص این شرکت بیمه ای در سال ۹۶ حدود ۵۸ میلیارد تومان باشد.