- پایگاه خبری رتبه‌آنلاین - http://rotbehonline.com -

شرکت‌های دانش بنیان و خصوصی حمایت شوند

جشنواره ملی بهره‌وری جشنواره ای برای انتخاب و معرفی بهترین عملکردها در زمینه بهره‌وری است که با حمایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط گروه پارسیان هوشمند یگانه همه ساله درچندین مرحله مختلف برگزار می‌شود. این جشنواره بر آن است تا از طریق برگزاری مسابقه بهره‌وری توجه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را به سمت موضوع بهره‌وری سوق دهد و از این مسیر اهداف برنامه‌های توسعه کشور را عملیاتی کند. مرجع محاسبه شاخص‌های موردنیاز سامانه ملی اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره‌وری است. نخستین دوره جشنواره مزبور در سال ۱۳۸۸ با حضور وزیر بازرگانی وقت دکتر مسعود میرکاظمی و دکتر محمد نهاوندیان ریاست وقت اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.این جشنواره در اداره کل مالکیت معنوی به ثبت رسیده است و امسال نیز شرکت‌های بهره ور در گروه های مختلف معرفی شده اند.

در پی برگزاری جشنواره ملی بهره وری در دهمین سال و انتخاب شرکت‌های بهره ور ایران در ادامه گفت و گو با مهندس ابراهیم زاده مدیر عامل شرکت شیمیایی نفت گستر را می‌خوانید: