حقیقی‌های بورس چه خریدند و فروختند؟ (۱۳۹۹/۵/۲۹)

افراد حقیقی تا ظهر امروز ۶۵۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به سهام گلوکوزان بود.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، حقوقی‌ها تا ساعت ۱۲:۰۰ معاملات بورس تهران، حدود ۶۵۰ میلیارد تومان بیشتر از اشخاص حقیقی سهام خریدند. کل ارزش معاملات خرد بیش از پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود و بدین‌ترتیب خالص فروش حقیقی‌ها به ۱۲ درصد از کل معاملات رسید.

ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس فقط در گروه “عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم” رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های “محصولات شیمیایی”، “بانک‌ها و مؤسسات اعتباری” و “استخراج کانه‌های فلزی” به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

تغییر مالکیت سهام 5.29

مالکیت-صنایع-5.29

سه نماد «غزر»، «شگل» و «وپارس» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به «غگل»، «فارس» و «وبصادر» معطوف بود.

در ترکیب سهامداری شرکت صنعتی زر ماکارون ۴۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی اتفاق افتاد و از سوی دیگر مازاد خرید سهام گلوکوزان توسط کدهای حقوقی به ۷۵ میلیارد تومان رسید.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۱ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۲۹ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۹۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۸۱۰ میلیارد تومان بود.