در کتابخانه دانشگاه هاروارد ، چهار کتاب قدیمی مربوط به قرن ۱۹ میلادی وجود داردکه جلد آن از پوست انسان ساخته شده است.
به گزارش رتبه آنلاین از تیک، دانشمندان مجموعه‌ای از تست‌ها را در مورد جلد این کتاب انجام دادند و با اطمینان ۹۹٫۹ درصد به این نتیجه رسیدند که آن واقعا از پوست انسان ساخته شده است و از پوست گوسفند، گاو ، بز یا میمون نیست.

این کتاب در مورد روح و زندگی پس از مرگ توسط آرن هوسی نویسنده فرانسوی نوشته شده است. هوسی معتقد بود چون این کتاب به سرنوشت روح انسان مربوط می‌شود پس سزاوار پوشش انسانی است او جلد این کتاب را از پوست بدن یک زن بیمار روانی که دچار مرگ مغزی شده بود برداشته است.