رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران تبیین جایگاه مدیریت کیفیت و استاندارد‌سازی در کلیات برنامه ششم را یکی از الزامات این برنامه عنوان کرد.

انتصاریان با اشاره به تبیین کیفیت در برنامه ششم دولت اظهار کرد: برای این امر موادی را در نظر گرفته‌ایم که تبیین مکانیزم‌های لازم برای آموزش و توسعه فرهنگ مدیریت و کیفیت، پیش‌بینی اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز برای توسعه کیفیت، تبیین اهداف توسعه مدیریت کیفیت در بخش اقتصادی و اجتماعی، تبیین برنامه توسعه به ارتقای کیفیت در حوزه‌های هدف در بخش اقتصادی و اجتماعی و تبیین شاخص‌ها و مکانیزم‌های ارزیابی عملیاتی دستگاه‌ها بخشی از آن است.

وی مفهوم کیفیت را در دو بعد خرد و کلان قابل تحلیل عنوان و اظهار کرد: کیفیت به معنای انطباق با ویژگی‌ها که همان معنای استاندارد است تعریف می‌شود، اما نکته قابل تامل این است که در استاندارد تنها بخشی از ویژگی‌های کیفیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران یکی دیگر از تعریف‌های کیفیت را انجام تعهدات پذیرفته شده و رضایت مشتری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها نشانه استاندارد ندارند و به طور کلی می‌توان گفت ضایعات نظام‌ آموزشی وارد بازار کار می‌شود و آنچه که در مسیر اصلی است به بازار ارائه نمی‌شود.

انتصاریان کیفیت را با موفقیت پایدار مساوی دانست و گفت: این مساله به این معناست که سازمان باید رضایت متوازن کلیه‌ ذی‌نفعان را در بر بگیرد.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به محدوده مدیریت کیفیت اظهار کرد: ارزش رقابتی سرعت خدمات و دوام و مرغوبیت از دید مشتری که موجب توسعه پایدار و رضایت عمومی می‌شود جزو محدوده مدیریت کیفیت است.

وی گفت: محورهای راهبرد ملی توسعه کیفیت که در مرکز آن خود راهبردها قرار دارند و در اطراف آن برنامه‌های افزایش صادرات و واردات است که تاثیر زیادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

منبع: نشریه کیفیت و مدیریت