مدیر پیگیری قراردادهای سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی گفت: ۱۱۲ هزار میلیارد ریال منابع ریالی صندوق توسعه ملی در امسال در اختیار بانک های عامل قرار گرفت.

به گزارش رتبه آنلاین، مسعود اسفندیار در نشست مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این استان ۲۲ طرح در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از محل سپرده گذاری ریالی بهره مند شده اند.

وی افزود: برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی درخصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک ها سپرده گذاری شد.

اسفندیار تصریح کرد: مبلغ قراردادهای ارزی صندوق توسعه ملی در سال آینده ۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال است.

وی یادآور شد: روش های بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت عاملیت ریالی، عاملین ارزی، سپرده گذاری ریالی و سپرده گذاری ارزی است.

تسهیلات صندوق توسعه ملی نقش مهمی در تسریع روند توسعه ای بخش های مختلف کشور به ویژه در استان های کمترتوسعه یافته مانند چهارمحال و بختیاری دارد.

تاکنون ۲۳۳ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این استان برگزار شده است.

در این نشست ها دو هزار و ۷۲۶ مصوبه از سوی اعضاء به تصویب رسیده است.

از این تعداد تاکنون ۹۰۱ مصوبه اجرایی شده و یکهزار و ۸۲۵ مصوبه در دست اقدام و پیگیری قرار دارد.

در نشست چهارشنبه شب شانزدهم اسفند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری کلیات اجرایی پرداخت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات تجیهز و بازسازی به سه طرح با اشتغال موجود ۶۳ نفر تصویب شد.

منبع : اقتصاد آنلاین