به منظور پاسخگویی به نیاز هموطنان و مشتریان اسکناس های نو به مناسبت عید نوروز از ۲۱ تا ۲۶ اسفندماه در شعب منتخب بانک ملی ایران توزیع می شوند.

به گزارش رتبه آنلاین، این اسکناس ها به مدت پنج روز کاری در ۱۲ شعبه بانک در سطح استان تهران توزیع می شود و نحوه توزیع اسکناس در سایر استان ها نیز با هماهنگی ناظر پولی بانک مرکزی و بر اساس برنامه ریزی استانی صورت می گیرد.

لیست شعب بانک در ادامه آمده است:

16

منبع : اقتصاد آنلاین