دکتر هدایت فهمی تغییر اقلیم را موجب کاهش ۳۰ درصدی کشت گندم دیم و نزول ۲۰ درصدی تولید برنج در کشور عنوان کرد.

او با اشاره به این که تغییر اقلیم یک از مهم ترین موضوعات موثر در مدیریت سرزمینی است، گفت: تغییر اقلیم در طول سال ها پیامدهای منفی بسیاری را بر موضوعاتی مانند منابع آب، کشاورزی و سلامت انسان ها داشته است.

وی با اشاره به این که بشر توانایی مقابله با اقلیم و تغییرات اقلیمی را ندارد، اظهار داشت: تمامی انسان ها در مواجه با تحولات اقلیمی مختلف باید به بهترین شکل ممکن بتوانند شرایط زندگی خود را با اقلیم جدید به وجود آمده سازگار کنند.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به این که کمبود بارندگی در کشور و وقوع خشکسالی های متعدد نشانه ی بارزی از تغییرات اقلیمی هستند، عنوان کرد: وزارت نیرو با اهتمام به طرح کلان خشکسالی و تاسیس کارگروه سازگاری با کم آبی در کشور در تلاش است تا مشکلات متعدد موجود در حوزه کم آبی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای سازنده ای را برای رفع مشکلات ارائه دهد.

وی در ادامه افزود: طرح ها و برنامه های مختلف وزارت نیرو برای دستیابی به نتیجه و اجرایی شدن باید در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی پیش بروند.

دکتر هدایت فهمی در ادامه اذعان داشت: متاسفانه بسیاری از برنامه های پیش بینی شده وزارت نیرو در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی در مرحله صحبت و جلسه باقی مانده و اجرایی نشده اند.

وی با بیان این که کاهش بارندگی و افزایش دما در کشور میزان کشت دیم را تحت الشعاع قرار داده است، عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل تغییرات اقلیمی میزان کشت گندم دیم در کشور حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه اضافه کرد: کشت برنج در کشور به دلیل ایجاد تغییرات در دما و میزان بارندگی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.