مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ قیمت فعلی فروش برق به مردم را بسیار پایین دانست و گفت: قرار است دولت و مجلس برای کنترل مصرف برق پرمصرف ها، تصمیمات قیمتی بگیرند.
به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تهران ۴٫۵ میلیون مشترک برق دارد که این تعداد مشترک، ۱۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند.

وی افزود: سالانه ۵ درصد به پیک بار شبکه برق تهران اضافه می‌شود، بنابراین امسال پیش‌بینی می‌شد که در تابستان بار پیک تهران به ۴ هزار و ۹۰۰  مگاوات برسیم که با مدیریت مصرف و تغییر ساعات ادراات در مجموع ۴۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف داشتیم و پیک مصرف برق تهران در بیشترین مقدار به ۴۵۰۰ مگاوات رسید.

صبوری با بیان اینکه امسال به دلیل خشکسالی و کاهش بارش ۵۰ درصد ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برقابی را نداشتیم، گفت: دمای امسال از وضعیت پایداری برخوردار است. به طوری که سه هفته است که دمای هوا حدود ۴۱ درجه قرار دارد بناباین این پایداری هوا باعث افزایش مصرف برق شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران تصریح کرد: هدفگذاری شرکت توزیع برق این بود که مصرف برق از ۴ هزار و ۵۰۰ بیشتر نشود به همین منظور دو اقدام اساسی برای آن انجام شد که مدیریت مصرف و همکاری صنایع و مراکز تجاری و مشترکان خارجی و دیگری تفاهم نامه با سازمان‌ها و مشترکان تقاضایی که مولد برق داشتند توانستیم به طور غیرهمزمان روزانه ۱۵۰ هزار مگاوات از این مولدها تامین برق کنیم.

وی افزود: تغییر ساعات اداری ادارات که با بخشنامه دولت همراه شد باعث شد تا مصرف برق کاهش یابد بنابراین کاهش مصرف از سوی مشترکان خانگی و تغییر ساعات اداری ادارات باعث شد ۴۰۰ مگاوات کاهش مصرف صورت گیرد.

صبوری اذعان داشت: در برنامه‌ای که برای هزار و ۲۰۰ مرکز دولتی و ملی بزرگ هدفگذاری شد، توانستیم به هزار مرکز دولتی و ملی بزرگی مراجعه کنیم و در آن گزارشی که تهیه شد مشخص شد ۷۰ درصد این مراکز الزامات و بخشنامه دولت را رعایت کردند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران تاکید کرد: با اخطاری که به ۲۰۰ مرکز داده شد برق آنها را قطع کردیم، اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد تهران با مشکل جدی برق مواجه می‌شد.

وی ادامه داد: ۸ وزارتخانه و ۱۰ تا ۱۲ ساختمان مرکزی بانک‌ها و ۲۰ مرکز ساختمان مرکزی بیمه‌ها اخطار و قطع برق داده شد.

وی با تاکید بر اینکه در تهران به دلیل رعایت کردن مردم و قطع برق ادارات دولتی سه هفته است که قطعی برق با برنامه نداریم، خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق تهران جدول احتمالی خاموشی برق را روزانه منتشر می‌کند اما قطعی برق اعمال نمی‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه ۴۰ درصد برق تهران توسط مشترکان خانگی مصرف می‌شود، گفت:  در تابستان ۲ هزار مگاوات از مصرف بیش از ۴ هزار مگاواتی برق تهران، مصرف سیستم سرمایشی است.

صبوری قیمت فعلی فروش برق به مردم را بسیار پایین دانست و گفت: ۸۵ درصد مشترکان برق خانگی تهران قبض برق آنها ماهانه زیر ۲۵ هزار تومان است، پس طبیعی است که استفاده از اسپیلت و کولرهای گازی حتی به صورت بی مهابا افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران تصریح کرد: واقعی شدن قیمت برق به ویژه برای پرمصرف‌ها که این روزها دولت  و مجلس تصمیمات خوبی برای کنترل مصرف پرمصرف‌ها اندیشیده‌اند، می‌تواند در کاهش مصرف مؤثر باشد.

وی افزود: قرار است دولت و مجلس برای کنترل مصرف برق پرمصرف ها، تصمیمات قیمتی بگیرند.