تصاویری از تخته شدن مغازه های برند در پاریس + تصویر

امروز در فرانسه قرار است اعتراضات گسترده ای توسط جلیقه زردها ترتیب داده شود و بسیاری از مغازه ها در پاریس مغازه‌های خود را تخته کرده اند.

به گزارش رتبه آنلاین از بااقتصاد، امروز در فرانسه قرار است اعتراضات گسترده ای توسط جلیقه زردها ترتیب داده شود و بسیاری از مغازه‌ها در پاریس مغازه‌های خود را تخته کرده‌اند.

photo_2018-12-08_11-49-10 (2)

photo_2018-12-08_11-49-10