طی ۱۱ ماهه سال جاری ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار کالا صادر شده و ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده که نشان می‌دهد تراز تجاری منفی شده است.

به گزارش رتبه آنلاین، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماه سال جاری به ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ و ۹۶ صدم درصد افزایش داشته است.

طی ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۹ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

براساس این گزارش در ۱۱ ماهه سال جاری به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳ و ۶۱ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طی ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است.

منبع : اقتصاد آنلاین