• تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎

خانه کودکی امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به سایه شاعر معاصر کشورمان، در رشت تخریب شد.

موضوع تخریب خانه کودکی امیر هوشنگ ابتهاج در دی‌ ماه سال گذشته داغ شد اما مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری استان گیلان اعلام کرده بود: خانه کودکی امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه شاعر معاصر کشورمان در رشت، ثبت ملی می شود.
با این وجود خانه کودکی شاعر بنام غزلسرای معاصر در رشت تخریب شد.

 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • تخریب خانه کودکی ابتهاج در رشت‎
 • عکس‌ها: ایرنا