ویراستاران: کریستین ساهادئو

تعداد صفحات: ۳۲۸ صفحه

انتشارات: انتشارات دانشگاه آکسفورد (ویرایش اول، ۲۰۱۸)

شابک: ۰۱۹۹۶۹۶۸۱۹-۹۷۸

با پیچیدگی و بهم‌پیوستگی بازارهای مالی، خانوارها باید به طور‌فزاینده‌ای تصمیم‌های اقتصادی پیچیده و گاه غیرقابل‌بازگشتی بگیرند. این موضوع به‌ویژه در تصمیم‌گیری در زمان بازنشستگی، بیشتر مشهود است. طرح‌های سنتی بازنشستگی با مزایای معین جایگزین بازنشستگی با مشارکت معین شده است؛ کارفرمایان و قضاوت دولت نسبت به میزان پس‌انداز و مکان سرمایه‌گذاری جایگزین کارکنان با داشتن چندین گزینه خودمختار (گاهی اوقات با کمک مشاوران) شده است؛ و بازنشستگان، نسبت به مدیریت داراییِ مستمری خود مسئول شده‌اند.

این مجلد، به کاوش درباره چگونگی اثرگذاری سوادآموزی مالی بر توان مالی عموم مردم برای انجام انتخاب‌های اقتصادی آگاهانه می‌پردازد. این کتاب پیشنهاد می‌دهد که سوادآموزی مالی تعیین می‌کند چگونه افراد تصمیم‌های مربوط به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، وام‌گیری و برنامه‌ریزی مالی را اتخاذ نمایند. همچنین، به بررسی ارتباط علّی یعنی اثر سوادآموزی مالی بر پس‌انداز یا بالعکس می‌پردازد. این مجلد نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزش مالی در واقع تصمیم‌سازی مالی و تجمیع دارایی را بهبود می‌بخشند.

این کتاب در ۱۵ فصل و سه بخش مجزا تنظیم شده است که هر یک از فصل‌ها توسط نویسندگان متفاوتی به رشته تحریر درآمده است. سه بخش اصلی کتاب عبارتند از: سوادآموزی مالی و تصمیم‌سازی مالی؛ ارزشیابی برنامه‌های سوادآموزی مالی؛ و بخش سوم، شکل‌دهی به فضای سوادآموزی مالی.