درحالی که کارنامه اغلب شرکت‌های سیمانی حاکی از رشد بهره‌وری سرمایه آنها بود، شرکت سیمان آرتا اردبیل به‌غیر از یک‌سال، همواره از برنامه های پنجم توسعه عملکرد ضعیف‌تری را برخود برجای گذاشت.

به گزارش رتبه آنلاین، داوران هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری پس از ارزیابی عملکرد کارخانه‌های فعال در حوزه تولید سیمان و محاسبه «بهره‌وری هزینه نیروی کار» و «بهره‌وری سرمایه» آن‌ها و مقایسه این آمار با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان کشور، کارنامه بهره‌وری کارخانه‌های این حوزه را منتشر کردند.

بهره‌وری هزینه نیروی کار

داوران مبنای ابتدایی این ارزیابی را سال ۸۷و عدد آن را برابر ۱۰۰ تعیین کردند و مابقی سال‌ها تا سال نهایی این ارزیابی یعنی سال ۹۴، میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار موردبررسی قرارگرفته است.

در این گزارش بر عملکرد شرکت «سیمان آرتا اردبیل» و آمارهای بهره‌وری تمرکز کرده تا نسبت شاخص‌های بهره‌وری این شرکت با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان به دست آید.

بر اساس جدول زیر، بهره‌وری سرمایه در شرکت «سیمان آرتا اردبیل» سال‌های ابتدایی بهره‌وری سرمایه را نسبت به شاخص سال پایه یعنی (۱۰۰=۸۷) بسیار ضعیف‌تر آغاز کرد.

نگاهی اجمالی به آمار این شرکت نشان می‌دهد که بهره‌وری هزینه نیروی کار در یک سطح با آمارهای سال پایه بوده و شرکت آرتا رکوردزنی خاصی را نداشته است.

بهترین آمار منتشر شده از نگاه داوران جشنواره ملی بهره‌وری مربوط به سال ۹۲ بوده که در این سال اغلب شرکت‌های سیمانی عملکرد مناسبی را از خود برجای گذاشتند و شرکت سیمان آرتا اردبیل نیز از این قضیه مستثنی نبوده و توانسته شاخص ۱۲۵درصدی را کسب کند.

آمار بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال ۹۲ در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه گویای این موضوع بوده که تقریبا همگام با یکدیگر پیشرفته‌اند چراکه شاخص‌های کلی برنامه پنجم نیز بر شاخص ۱۲۱درصد تعیین شده بود اما مجموع میانگین شاخص کل صنعت برابر با ۱۳۹درصد بود.

ضعیف‌ترین عملکرد شرکت سیمان آرتا اردبیل مختص به سال ۹۴، سال پایانی این شاخص‌گیری برای جشنواره بوده اما این آمار ضعیف تنها دامن‌گیر این شرکت نبوده و اگر کارنامه دیگر شرکت‌های سیمانی حاضر در این جشنواره را ملاحظه کنیم، درمی‌یابیم که سقوط بهره‌وری هزینه نیروی کار تنها مربوط به این شرکت نمی‌شود.

بر پایه این گزارش،‌ شرکت سیمان آرتا اردبیل طی سال ۹۴ چندان عملکرد موفقی نداشته و شاخص بهره‌وری هزینه نیروی کار بر عدد ۷۶درصد ایستاد که این شاخص تقریبا نیمی از شاخص‌ پیش‌بینی شده برنامه‌ پنجم توسعه بوده است.

 

بهره‌وری سرمایه

در اندازه‌گیری معیارهای بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان آرتا اردبیل، حرکت نوسانی افزایشی را از بازه زمانی سال ۸۹ تا ۹۳ شاهد هستیم اما در سال ۹۴،‌ شیب بهره‌وری سرمایه این شرکت نزولی شد.

بر اساس این گزارش، بهره‌وری سرمایه این شرکت در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به ترتیب برابر با ۹۳ و ۸۳ درصد بوده که آماری به مراتب ضعیف‌تر از شاخص‌های برنامه پنجم توسعه «۱۰۴ و ۱۰۹ درصد» و میانگین کل صنعت «۹۸ و  ۱۰۶» را داشته است.

رشد بهره‌وری سرمایه در کارنامه شرکت سیمان آرتا اردبیل، همزمان با آغاز سال ۹۱ آغاز شده و روند صعودی ابتدا به ۹۴درصد رسید که این آمار نسبت به سال گذشته خود با رشد ۱۱درصدی روبه‌رو بود؛ اما شاخص بهره‌وری سرمایه سال ۹۱ این شرکت در مقایسه با برنامه پنجم توسعه ۱۷درصد عقب‌تر بوده و از سوی دیگر در مقایسه با میانگین شاخص‌های کل صنعت که ۱۴۲درصد به ثبت رسیده بود، حدود ۴۸درصد کمتر بود.

سال ۹۲ برای این شرکت، سالی همگام شدن با شاخص‌های کلان اقتصادی بوده چراکه با ثبت شاخص ۱۴۰درصدی توانست برای نخستین‌بار بالاتر از برنامه‌ پنجم توسعه « شاخص ۱۱۸درصد» قرار بگیرد.

در ادامه مسیر شرکت‌ سیمان آرتا اردبیل،‌ بهره‌وری سرمایه نتوانست تکرار سال ۹۲ را برای سال ۹۳ به ارمغان بیاورد و آمارهای بهره‌وری این شرکت به سیر نزولی خود بازگشت و آمار ۱۱۷درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با آمار ۱۲۲درصدی برنامه پنجم توسعه، آمار نزدیکی را از خود برجای گذاشت اما کماکان آمار میانگین از کل صنعت که برابر با شاخص ۱۵۴درصد بود به مراتب ضعیف‌تر بود.

بر پایه این گزارش، سال نهایی بررسی داوران جشنواره ملی بهره‌وری، شاخص این شرکت حتی نتوانست به شاخص سال پایه برسد و بهره‌وری سرمایه خود را با شاخص ۹۲درصد به پایان رساند.

لازم به ذکر است که میانگین کل صنعت سیمان در سال ۹۴ برابر با ۱۲۹درصد و برنامه پنجم توسعه بر اساس شاخص ۱۲۶درصد تنظیم شده بود.