بر اساس آمار منتشر شده از سوی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات در پایان بهمن سال ۹۶ مشخص شدند.

به گزارش رتبه آنلاین، نگاهی به اطلاعات و آمارهای ماه دوم زمستان سال جاری، نشان می دهد گروه اوراق مالی با ۴۶هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال در صدر بزرگترین صنایع بورسی از نظر ارزش معاملات قرار دارد.

گروه فلزات اساسی با ۱۵ هزار و ۷۶میلیارد ریال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با ۱۲ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار این آمار دارند.

 

رتبه های چهارم تا نهم

از سویی دیگر، «صنایع کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، کوک و سوخت هسته ای، پیمانکاری صنعتی، مواد و محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت خدمات، محصولات شیمیایی واوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» در مکان های چهارم تا نهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

بر اساس این گزارش، صنایع «پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش، خدمات فنی مهندسی و منسوجات» در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.