دولتی‌ها کماکان به اقتصاد آسیب می‌زنند و با توجه به بحران های اقتصادی که بخش خصوصی گرفتار آن است، اتاق بازرگانی و منتخبان بازرگانان باید تلاش حداکثری کند تا از منافع بخش خصوصی در مقابل این بحران ها صیانت کند.

رضا همایی فعال بخش خصوصی و عضو اتاق بازرگانی در خصوص خط و مشی دوره آتی اتاق بازرگانی بیان کرد: تلاش اتاق به ویژه در رایزنی ها و مذاکره با نهادهای دولتی باید مورد نظر باشد زیرا  احتمالا به دلیل محدودیت های مالی، دولت نیازمند کسب درآمد بیشتری است و یکی از محل های کسب درآمد، مالیات خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین تمرکز بر مشکلاتی که بخش خصوصی در حوزه مالیاتی با آن مواجه شده و ارائه مشاوره و حمایت از شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نیز توافق با دولت می تواند یکی از اولویت های اصلی باشد.

همایی تاکید کرد: به طور کلی اتاق بازرگانی می تواند از کسب و کارهای کوچک و متوسط در یخبندانی که پیش رو است در مقابل نهادهای دولتی حمایت کند از همین رو افرادی که قصد عضویت در اتاق بازرگانی دارند و یا نماینده بخش خصوصی هستند، می توانند با انتشار شفاف مواردی مثل اظهارنامه مالیاتی ، لیست تامین اجتماعی و… مربوط به فعالیت های شان، نشان دهد که چقدر با جریان اصلی بخش خصوصی همدرد هستند.

وی با اشاره به آسیب هایی که فعالان بخش خصوصی در اقتصاد دولتی دیده اند گفت: آسیب های وارده، بسیار بوده و در تمام دوره های گذشته این آسیب ها متوجه بخش خصوصی بوده و مهمترین آن که در دوره های اخیر به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی رسیده و متاسفانه اتاق سکوت جدی داشته، بحث ناپایداری محیط کسب و کار است.

او تصریح کرد: مادامی که محیط کسب و کار ناپایدار باشد، یعنی متغیرهای اقتصاد کلان مدام تغییر کند و هیچ گونه ثباتی درآن نباشد، بخش خصوصی در تصمیم گیری ناتوان است و این اتفاق مهلکی است. ضروری است تیم جدیدی که در اتاق مستقر می شوند در مقابل این پایداری ها نه به عنوان بازوی دولت، بلکه به عنوان بازوی بخش خصوصی عمل کنند.

وی همچنین گفت: هر چند فعالیت های اتاق بازرگانی در ۴۰ سال اخیر روند صعودی داشته، اما این رشد، کند بوده است.