محمد نقدی: آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروهای سواری دست دوم است که با قیمت ۱۰میلیون تومان در سطح بازار طی خرداد ماه ۹۷، آگهی فروش خورده‌اند؛
10