با ساختارهای اقتصادی قدیمی نمی‌توان مسیر آینده را پیمود

  یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ما بعد از انقلاب همیشه با جنگ اقتصادی روبرو بوده‌ایم گفت که برای پیروزی در این جنگ علاوه بر ساختارهای اقتصادی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی هم باید دچار تحولاتی شوند.

به گزارش رتبه آنلاین از فصل تجارت، ابوالقاسم عربیون-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- با بیان اینکه در فضای جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم، گفت: در دنیای امروز در کشورهای پیشرفته، سیاست‌های اقتصادی در اولویت قرار دارد. در حالی که در کشورهای دیگر مانند کشورهای در حال توسعه، اقتصاد تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار دارد. این شرایط باعث می‌شود تا اقتصاد کشورهای پیشرفته بسیار پویاتر شود.
وی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته همیشه از ابزار اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند، ادامه داد: این قضیه در طول تاریخ همیشه وجود داشته و این بار آنها برای جلوگیری از دستیابی ایران به اهداف خود در منطقه از ابزار اقتصادی خود که یکی از آنها تحریم است، استفاده می‌کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما بعد از انقلاب همیشه با جنگ اقتصادی روبرو بوده‌ایم، اضافه کرد: مسئولین ما در هر برهه‌ای مقابله با این جنگ اقتصادی را به گونه‌ای مطرح کرده‌اند مثلا در آن اوایل انقلاب بحث اقتصاد مبتنی بر کشاورزی مطرح شد. بعد از آن اقتصاد بدون نفت و حالا نیز اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. با این همه ما تنها زمانی می‌توانیم در تحقق این مقابله موفق باشیم که از توصیفات و تعاریف آنچنانی دست برداریم و به عمق مسئله بپردازیم.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی در هم تنیدگی زیادی با مسائل آموزشی، نهادهای اجتماعی، اندازه بازار، تکنولوژی و … دارند، اظهار کرد: ما اگر واقعا به دنبال حل مسائل اقتصادی هستیم، ناگزیر باید به سمت بازسازی ساختارهای اقتصادی معیوب در اقتصاد برویم. واقعیت این است که ساختارهای اقتصادی در مملکت ما ایراداتی دارد که به همین نسبت برخی ساختارهای سیاسی هم باید اصلاح شود.
عربیون با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با یکسری ساختارهای قدیمی کل مسیر آینده را ادامه دهیم، گفت: مسئولان به هشدارهای پولی و بانکی در سال‌های گذشته توجه نکرده‌اند اگر ارزش پول ملی ما از بین برود، ساختارهای اقتصادی و به تبع آن دیگر ساختارهای امنیتی و ملی و حتی اجتماعی هم تضعیف می‌شوند.
وی با بیان اینکه ما اگر می‌خواهیم در مقابل جنگ اقتصادی بایستیم نباید از ساختارهای اجتماعی غافل شویم، گفت: واقعیت این است که ضریب اعتماد عمومی مردم به دولتمردان کاهش پیدا کرده است و ما اگر نتوانیم این اعتماد را دوباره برگردانیم، آثار و عواقب بیشتری را در پی خواهد داشت. در شرایط فعلی بسیاری از مسائل بانکی، پولی، در کنار مثالی مانند بی آبی باعث حساس‌تر شدن شرایط در کشور شده است.
گفتنی است در ماه‌های گذشته آمریکا با خروج از برجام و وعده برگرداندن تحریم های اقتصادی رسما آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد. اعلام افزایش تولید نفت در اوپک و همچنین افزایش تولید نفت عربستان و روسیه در همین راستا تفسیر می شود.