بانک‌ها امروز ۱۸ مهرماه، هر یورو را از مردم ۱۱۶۷۰ تومان و هر دلار را ۹۹۵۰ تومان خریداری کرده و در مقابل برای سرفصل‌های ۲۱گانه خدماتی از جمله سفر، تنها یورو آن هم به نرخ ۱۲۳۰۰ تومان می‌خرند.

به گزارش رتبه آنلاین از فصل اقتصاد، شعب بانکها امروز چهارشنبه ۱۸ مهرماه هر دلار آمریکا را از مردم کمتر از ده هزار تومان و رقمی معادل ۹۹۵۰ هزار تومان خریداری کرده و در مقابل برای سرفصل‌های ۲۱گانه خدماتی، هر یورو را ۱۲۳۰۰ تومان محاسبه می‌کنند.
بانکها برای سرفصل‌های ۲۱گانه از جمله سفرهای خارجی، تنها یورو پرداخت می‌کنند و دلار از این چرخه حذف شده است.
همچنین بانکها هر یورو را ۱۱۶۷۰ هزار تومان از مردم خریداری می‌کنند.