کیمیایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو:            سیستم بانکداری ما با مکانیزیم بازار و تولید همخوانی ندارد

عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر سیستم بانکداری ما بسیار ضعیف و دستوری عمل می کند و با مکانیزیم بازار و تولید هماهنگ نیست.
احمد کیمیایی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص اصلاح نظام بانکی و اولویت های مسیر ساماندهی، اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی ها مسائل بانکی جزو پنج مشکل اصل فعالان اقتصادی مطرح بوده است و شاید بتوان دلیل این امر را بانک محور بودن اقتصاد ما دانست.
وی افزود: در حال حاضر سیستم بانکداری ما بسیار ضعیف و دستوری عمل می کند و سود سپره و تسهیلات توسط دولت تعیین می شود و با مکانیزیم بازار و تولید همخوانی ندارد.
عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران گفت: ضروری است که بانک مرکزی با تدوین و اجرای دستورالعمل در جهت کاهش سرعت رشد نقدینگی گام بردارند چراکه کاهش نقدینگی می تواند به سرعت در رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
کیمیایی در خصوص راهکارهای کاهش نقدینگی توضیح داد: در حال حاضر نقدینگی ما مبلغ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که در جهت کنترل آن حتما باید این میزان در فعالیت های تولیدی و مولد سرمایه گذاری شود، چراکه در غیر این صورت و با هجوم مجدد این نقدینگی سرگردان به بازارمسکن و ارز وضعیت موجود چندین برابر نابه سامان خواهد شد.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما در سال های اخیر مربوط به بنگاهداری بانک ها می شود که بانک ها با تشکیل شرکت های صوری سهام شرکت یا سازمانی را خریداری و این شرکت ها برای تامین نقدینگی از بانک ها پول دریافت می کنند که همین امر موجب می شود پول در اختیار بانک ها باشد و به سختی وارد عرصه های تولید شود.
عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر قوانین اف ای تی اف در کشور اجرایی نشود در نقل و انتقالات پولی به مشکل بر می خوریم لذا باید برای حل بعضی از مشکلات نظام بانکی نیز به این سازمان ملحق شویم.