در سال جاری پلیس گذرنامه موفق به انهدام ۱۰۴ باند قاچاق انسان در کشور شده است.

مهدی عزیزی. خبرآنلاین