درنظام بانکداری ایران طرح‌های مختلفی برای جذب مشتری درحال اجراست اما طرح‌هایی که در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تعریف و اجرا شده ویژگی کاملاً متفاوتی دارد. هم اکنون ۸ طرح مختلف که هریک بخشی از متقاضیان قرض‌الحسنه را در بر می‌گیرد در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اجرایی است. درواقع هر یک از طرح‌های هشتگانه این بانک بخشی از جامعه هدف را دربرمی گیرد.

به گزارش رتبه آنلاین، طرح‌هایی که می‌تواند به برخی از سنت‌های قدیمی و زیبای قرض‌الحسنه مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی کمک کند و سرمایه آن‌ها را چند برابر کند. زمانی که جزئیات طرح‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را مرور می‌کنیم به‌وضوح بسترسازی برای توسعه کارهای خیر مشاهده می‌شود. درحالی‌که بسیاری از فعالیت‌های خیرخواهانه در کشور بانی و مسئول مشخصی ندارد و عدم شناخت خیرین از نیازمندان واقعی آن‌ها را درانجام نیات خیرخواهانه خود با دشواری روبرو می‌کند، بانک مهر ایران به میدان آمده است و دست خیران و نیازمندان را دردست هم می‌گذارد.در ادامه هشت طرح بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای مشتریان خود معرفی می‌شود:

۸ طرحی که باید بشناسید

اندوخته خانواده مهر ایران: صندوق‌های خانوادگی می‌توانند با تجمیع منابع پولی خود در بانک، از حمایت برای افزایش تعداد تسهیلات پرداختی به اعضای خود بهره‌مند شوند.

اندوخته بانوان مهر ایران: برای پرداخت وام به بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار، یک میلیارد ریال بودجه اختصاص داده‌شده است.

پیوند مهر ایران: طرحی است باهدف  ایجاد زمینه برای ازدواج فرزندان.

رویش باور: طرحی است که در آن، مشتری می‌تواند یک یا چند حساب ویژه باز کند (تحصیل، ازدواج، درمان) تا از محل اعتبار هرکدام، تسهیلات قرض‌الحسنه به جامعه هدف پرداخت شود.

تداوم مهر: طرحی است که به مشتری امکان می‌دهد از طریق افزایش گردش حساب و کسب امتیاز، بلافاصله از تسهیلات بعدی بهره‌مند شود.

انگیزش مهر: طرحی است که در آن، مشتری هم‌زمان با پرداخت اقساط وام قبلی، می‌تواند از طریق افزایش گردش حساب، از تسهیلات جدید برخوردار شود.

همیاران مهر(عقد صلح با مدت نامحدود): در این طرح شخص خیر مبلغ موردنظر را در مقام قرض‌الحسنه به‌صورت بلاعوض و با مدت نامحدود جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند به‌حساب تعریف‌شده در بانک واریز می‌نماید.

مهرورزان (عقد صلح با مدت محدود): در این طرح شخص خیر مبلغ موردنظر را در مقام قرض‌الحسنه و با مدت محدود (دوره‌های ۵ و ۱۰ ساله) جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند به‌حساب تعریف‌شده در بانک واریز می‌کنند.