در اینفوگرافیک زیر نگاهی به تولید شکر کشور، یک قدم تا خودکفایی را می‌بینید.

منبع: ایرنا