ایران در لیست کشورهای صادر کننده اتومبیل در سال ۱۳۵۰ خورشیدی!

برای اولین بار اتوبوس‌ها و مینی‌بوس های ساخت کارخانجات ایران ‌ناسیونال به رومانی صادر شد!