تامین سرمایه امین امروز(یکشنبه) اوراق اجاره سهام تامین اجتماعی با نرخ سود ۲۰ درصد را منتشر می‌کند. این اوراق طی دو مرحله و در مرحله اول مبلغ ۱۰ هزار ریال آن با باز پرداخت یک‌ساله منتشر می‌شود. مرحله دوم اوراق نیز با انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال با سررسید سه ساله در دستور کار قرار دارد که به‌صورت کنسرسیومی، بازارگردانی می‌شود.

به گزارش رتبه آنلاین، در بودجه سال ۹۶ برخلاف سنوات گذشته، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است که بر این اساس اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد. دولت موظف شد که تا انتهای سال ۹۶ مبلغی از این بدهی را پرداخت کند. ازاین‌رو دولت مجوز انتشار اوراق تامین مالی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال توسط سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد که با تضمین و تسویه اصل و سود توسط دولت که در بودجه سنوات بعد نیز پیش‌بینی می‌شود، بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی تسویه خواهد شد.

 بر این اساس شرکت تامین سرمایه امین با بررسی راهکارها و پتانسیل‌های موجود در زمینه طراحی اوراق تامین مالی متناسب با شرایط موجود، انتشار اوراق اجاره سهام توسط شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به پشتوانه سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) را پیشنهاد داد که مورد استقبال آن مجموعه واقع شد. به این ترتیب اولین اوراق اجاره سهام با نرخ سود ۲۰ درصد تحت بازارگردانی و تعهدپذیره‌نویسی تامین سرمایه امین و تضمین دولت برای بازپرداخت اصل و سود در سررسید، با سررسید یک ساله منتشر می‌شود.ازآنجاکه سهام هر شرکت بیانگر مالکیت مشاع دارنده سهام از دارایی‌های شرکت است، اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین که در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به نهاد واسط منتقل و در سررسید اوراق با تسویه اصل و سود اوراق توسط دولت مالکیت آن مجددا به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بازگردانده می‌شود.

منبع : دنیای اقتصاد